Redbox Viet Nam - Your Success is Our Passion

094 461 5533

Dịch vụ

Interactive

Những năm gần đây, 3D interactive và 360 virtual tour dần khẳng định hiệu quả bán hàng trong lĩnh vực bất động sản, nhu cầu sử dụng 3D interactive đang ngày một tăng. Nắm bắt được xu hướng đó, Redbox cung cấp các dịch vụ 3D tương tác (3D interactive) toàn diện cho chủ đầu tư bất động sản gồm có: ảnh 360 virtual tour, xuất bản app 360 trên google play, Appstore…vv

Sa Bàn Ảo

Matter Port

Virtual Tour 360

Virtual Tour 360

Thực tại ảo (VR)

https://www.redbox.com.vn/
https://www.redbox.com.vn/catalog/view/theme/